บริษัท สยาม มีลคิท โปรดักส์ จำกัด

    

บริการของเรา

บริการบรรจุอาหารกึ่งสำเร็จรูป (Instant Food Packing)

บริการบรรจุอาหารใส่ซองอัดลม (Air/Nitrogen flush Packing)

บริการบรรจุผงซุป ผงปรุงรสต่างๆ (Seasoning Packing)

บริการบรรจุกระเทียมเจียว (Fried Garlic Packing) หอมเจียว (Fried Shallot Packing) เครื่องปรุงรส (Spices Packing) ต่าง ๆ

บริการบรรจุผงชงดื่ม (Beverage Powder Packing)

เช่น กาแฟ ชา โกโก้ เครื่องดื่ม

บริการบรรจุซอสปรุงรส (Liquid Sauce Packing)

บริการผสมอาหารผง (Powder Mixing)

เช่น ชา กาแฟ เครื่องปรุงรส

บริการห่อฟิล์มหด (Film Shrink Wrapping)

บริการพิมพ์ Lot วันที่ผลิต และวันหมดอายุลงบนซอง/กล่อง

บริการติดสติกเกอร์บนซอง/กล่อง (Stickering)

บริการแก้ไขงานบรรจุตามที่ลูกค้าต้องการ (Repacking)

บริการบรรจุกล่องขายของออนไลน์และนำส่ง (On-line Delivery Management)

บริการให้เช่าพื้นที่จัดวางสินค้า (Storage Area Rent)

บริการจัดหาบรรจุภัณฑ์ (Packaging Sourcing)

ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

สามารถแนะนำการเลือกใช้ชนิดบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้า (Appropriately Suggest Packaging)

บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการบริการให้คำปรึกษาการขอจดขึ้นทะเบียน อย. การส่งออกสินค้า การขอเครื่องหมาย Halal (Consultant in Food and Drug Cert., Export Shipping, Halal Cert.)

นอกจากนี้บริษัทยังมีจัดจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปในราคาส่ง ได้แก่ ก๋วยจั๊บอุบล สุกี้ ก๋วยเตี๋ยวเรือ