บริษัท สยาม มีลคิท โปรดักส์ จำกัด

    

บริการขอขึ้นทะเบียน อย. และพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริการขอขึ้นทะเบียน อย. และพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริการขอขึ้นทะเบียน อย. และพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริการขอขึ้นทะเบียน อย. และพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริการขอขึ้นทะเบียน อย. และพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริการขอขึ้นทะเบียน อย. และพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริการขอขึ้นทะเบียน อย. และพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผู้ให้บริการแบ่งบรรจุอาหาร และขึ้นทะเบียนเลขสารบบอาหาร (อย.)

เราคือผู้ให้บริการแบ่งบรรจุอาหาร และขึ้นทะเบียนเลขสารบบอาหาร (อย.) รวมถึงให้บริการนำเข้าอาหาร และสถานที่จัดเก็บสินค้าอาหาร ให้คำแนะนำ และจัดประเภทอาหารกลุ่มอาหาร

ประเภทที่รับจดทะเบียน อย. มีดังนี้

 1. อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ได้แก่ อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
 2. อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ได้แก่ อาหารพร้อมปรุง
 3. อาหารกึ่งสำเร็จรูป ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ บะหมี่ เส้นหมี่ และวุ้นเส้นที่ปรุงแต่ง
 4. อาหารกึ่งสำเร็จรูป ได้แก่ แกงจืด และ ซุปเข้มข้น ชนิดก้อน ชนิดผง หรือ ชนิดแห้ง
 5. ชา (ผสมและแบ่งบรรจุ)
 6. กาแฟ (ผสมและแบ่งบรรจุ)
 7. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท (ผสมและแบ่งบรรจุ)
 8. หมากฝรั่ง และลูกอม ได้แก่ ลูกอม
 9. อาหารทั่วไป ได้แก่ แป้งและผลิตภัณฑ์
 10. อาหารทั่วไป ได้แก่ ข้าวในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย ที่ผ่านการตรวจประเมิน
 11. อาหารทั่วไป ได้แก่ น้ำตาล ที่ผ่านการตรวจประเมิน
 12. อาหารทั่วไป ได้แก่ เครื่องปรุงรส ที่ผ่านการตรวจประเมิน
 13. อาหารทั่วไป ได้แก่ เครื่องเทศ ที่ผ่านการตรวจประเมิน
 14. อาหารทั่วไป ได้แก่ พืชและผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการตรวจประเมิน

การขึ้นทะเบียนและนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเข้ามาในประเทศไทย

 1. ขอรับใบอนุญาตนำเข้าสินค้า ต้องขึ้นทะเบียนในนามนิติบุคคล ไม่ใช่ในนามบุคคลธรรมดา ในกรณีที่ไม่เคยนำเข้าสินค้ามาก่อน จะต้องยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าก่อนให้เรียบร้อย หรือสามารถให้ตัวแทนนำเข้าสินค้ามาดำเนินการแทนได้
 1. ขอรับใบอนุญาตนำเข้าอาหาร ในการนำเข้าสินค้าอาหารนั้น จะต้องมีใบอนุญาตเฉพาะ เพื่อนำเข้านำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร ในการยื่นเอกสารกับทาง อย. จะต้องเตรียมโกดังสินค้า เพื่อจัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร
 1. ขึ้นทะเบียนแยกประเภทอาหารกับทาง อย. หลังจากที่ได้รับใบอนุญาตนำเข้าสินค้าแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการยื่นเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนสินค้าแต่ละประเภทที่ต้องการนำเข้า ลูกค้าจะต้องแจ้งประเภทของสินค้า เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และอื่นๆ จึงจะทราบว่าต้องขึ้นทะเบียนสินค้าประเภทไหน
 1. ขึ้นทะเบียนสินค้าที่ต้องการนำเข้ากับทาง อย. หลังจากขึ้นทะเบียนแยกประเภทอาหารเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้าย เป็นการขึ้นทะเบียนสินค้าที่ต้องการนำเข้า จะต้องเตรียมเอกสารเฉพาะของสินค้าแต่ละประเภท ดังนี้ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพสินค้า ฉลากสินค้า ใบรับรองสินค้า เช่น GMP/ HACCP / ISO เอกสารวิเคราะห์สินค้า กระบวนการผลิต และตัวอย่างสินค้า