บริษัท สยาม มีลคิท โปรดักส์ จำกัด

    

บริการแบ่งบรรจุอาหาร / Packing Service

บริการแบ่งบรรจุอาหาร / Packing Service

บริการแบ่งบรรจุอาหาร / Packing Service

บริการแบ่งบรรจุอาหาร / Packing Service

บริการแบ่งบรรจุอาหาร / Packing Service

บริการแบ่งบรรจุอาหาร / Packing Service

บริการแบ่งบรรจุอาหาร / Packing Service

อาหารกึ่งสำเร็จรูป (Instant Foods)

แบ่งเป็น 4 รูปแบบ

การบรรจุแบบซองสำเร็จ

การบรรจุแบบม้วนฟิล์ม

การบรรจุแบบกล่อง

การบรรจุแบบถ้วยร้อน

อาหารใส่ซองอัดลม

Air/ Nitrogen Flush Packing

ผงซุป ผงปรุงรสต่างๆ

Seasoning Packing

กระเทียมเจียว ,หอมเจียว, เครื่องปรุงรสต่างๆ

Fried Garlic Packing , Fried Shallot Packing, Spices Packing

ผงชงดื่ม

Beverage Powder Packing

ซอสปรุงรส

Liquid Sauce Packing

ผสมอาหารผง

Powder Mixing

ห่อฟิล์มหด

Film Shrink Wrapping

พิมพ์ lot ,วันที่ผลิตและวันหมดอายุบนซอง/กล่อง/ขวด

Code Printing

ติดสติกเกอร์บนซอง/กล่อง

Stickering

แก้ไขงานบรรจุตามที่ลูกค้าต้องการ

Repacking