บริษัท สยาม มีลคิท โปรดักส์ จำกัด

    

cover product
cover product 2
cover product 3
cover product 4
previous arrow
next arrow

ก๋วยจั๊บอุบลกึ่งสำเร็จรูป รสต้นตำรับ ตรา ไทยเทสต์ เรส์ซะพี

Instant noodles Ubon Original flavour (Thai Taste Recipe Brand)

สุกี้กึ่งสำเร็จรูป ตรา ไทยเทสต์ เรส์ซะพี

Instant Bean Vermicelli with Suki Sauce (Thai Taste Recipe Brand)

ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป (เส้นเล็ก)

Instant Boat Thin Rice Noodles (Thai Taste Recipe Brand)

สุกี้ซอส ตรา ไทยเทสต์ เรส์ซะพี

Suki Sauce (Thai Taste Recipe Brand)

บริการผลิต-ทำแบรนด์สินค้า (OEM)

Production service – branding products (OEM)